для студентів ОКР бакалавр денної та заочної форм навчання. Напрям підготовки: 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит"