Застосування математичних методів у економіці дає змогу виокре­мити та формально описати найважливіші, найсуттєвіші зв’язки еко­номічних змінних і об’єктів, а також індуктивним шляхом отримати нові знання про об’єкт. 

Мовою математики можна точно та компактно відображати твердження економічної теорії, формулю­вати її поняття та висновки.

Економетрія — це порівняно новий напрямок економічної науки, що утворився від поєднання теоретичної економіки, математики та статистики.